Zprostředkováváme

Projekční práce

 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Stavební povolení, realizaci stavby, výběr dodavatele, skutečné provedení stavby
 • Přípojky inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, čističky odpadních vod, žumpy)
 • Vnitřní rozvody (vody, kanalizace, plynu)
 • Ústřední vytápění
 • Zdroje vytápění (kotelny, tepelná čerpadla, solární systémy, výměníkové stanice)
 • Instalace termostatických ventilů
 • Vyvažování otopných soustav

Inženýrská činnost

 • Autorský dozor v průběhu stavby
 • Technický a stavební dozor investora
 • Koordinátor BOZP na staveništi
 • Spolupráce při vyřizování dotací

Energetika

 • Energetické audity
 • Průkazy energetické náročnosti budov
 • Energetické štítky budov
 • Rozúčtování topných nákladů

EKIS

 • Energetické konzultační a informační středisko (EKIS)
 • Poskytujeme bezplatné poradenství pro jednotlivé občany, sdružení, spolky, zástupce veřejné správy, podniky i podnikatele

NZÚ

 • Zpracováváme podklady (energetické posudky, atd.) pro zisk dotací z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM